08:00-17:00 +9 0850
info@pollymak.com
Pollymak INTERNATIONAL > ÜRETİM VE İŞLETME DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (DİKİM,SULAMA,GÜBRELEME,BUDAMA)

ÜRETİM VE İŞLETME DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (DİKİM,SULAMA,GÜBRELEME,BUDAMA)

DİKİM:

Fidan dikim alanlarındaki hazırlıklar fidan çeşidine ve arazi yapısına göre değişiklik gösterir.

 1. a) Yüzeyde diri örtü temizliğini (ormansı bitkiler)yapınız.
 2. b) Kuyu yerlerini nizami bir şekilde işaretleyiniz.
 3. c) Kuyu derinlikleri, fidanın çeşidi,taç yapısı ve arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterir mutlaka bilgi alınız.
 4. d) Kuyularınızı iş makinalarıyla verilen ölçülerde açınız
 5. e) Çıkan toprağın özelliklerine göre mutlaka ilave karışımları veriniz
 6. f) Kuyularınızı dikimden en az 3 ay önce açmaya çalışınız

g)Geniş arazilerde ölçüm çihazlarıyla çalışınız

 1. h) kuyu mesafe ve çalışma aralıklarını nizami bir şekilde işaretleyiniz

i)Tozlayıcıların yerlerini mutlaka belirleyiniz.

j)Kökleri dikmeden önce ıslatınız

k)Kuyunun üstünde ölçüm mastarı kullanınız(Aşılar toprak altında kalmasın)

 1. l) Toprağı nizami bir şekilde kapatınız
 2. m) İhtiyacı olan gübreyi cansuyuyla veya manuel olarak uygulayınız
 3. n) Kışı sert geçen yerlerde mutlaka dikimden sonra mantolama yapınız

SULAMA:

Ceviz ağaçları,kazık köklü  geniş dal yapan ve geniş yapraklı bir ağaç olduğundan dolayı suya fazla ihtiyaç duyarlar. Birde bu ağaçlar fidan olarak dikilmesiyle dikim çukurları da derin kazılmamışsa ve geçirgenliği yüksek topraklarda  özellikle 4 yıl  yıl düzenli bir sulamaya ihtiyaç duyarlar. Burada dikimden önce dikim çukurunun ne kadar derin ve geniş olmasının anlamı ortaya çıkar.

Cevizler için ilk baharda gelişme,meyvelerin büyüme ve iç doldurma dönemlerindeki su gereksinimlerinin karşılanması çok önemlidir. Bu dönemde ki susuzluk durumları büyümeyi ve gelişmeyi  yavaşlatacağı gibi meyvelerin yeterince içlerini dolduramamalarına neden olacağı için kalite ve verim düşüklüklerine sebep olur.Cevizlerde ilk yıllarda bölgenin,toprak yapısının ve su kaynağının durumuna göre 12- ila 20 kere sulama yapılmalıdır.

Ceviz Ağacı Ne Zaman Sulanmalıdır?

a ) Ceviz ağaçları ilkbaharda  gelişim döneminde başlar ağustos ortalarına kadar sulanır

b ) İhtiyaç duyulan gübre verilirken,

c ) Meyve iriliği misket büyüklüğündeyken,

d ) Meyve içlerini doldururken,

e ) Hasattan 15 gün önce.

 1. f) Budamalardan sonra

Geç donların olacağı bölgelerde, ağaç uyanmadan verilen suların geç uyanmayı gerçekleştirdiğinden faydalı sonuçlar alınmıştır.  Ceviz içini doldurma zamanında mutlaka su verilmesi gerekli olup su verilmediği takdirde meyvenin kalitesi düşer.  Hasattan hemen sonra yağış yoksa su verilmeli, çok fazla su verilirse ağaç uykuya yatar ve don olayı görülür.  Ceviz meyvesi kurak bir yaz sonunda dalında zor kopacağından mutlaka hasattan önce su verilmelidir.

Özelikle sonbahar ilk donlarının etkili olduğu bölgeler de vejatasyon süreci(fidanın dikilip meyve verdiği zamana kadar geçen dönem)sürgün gelişimi devam edeceğinden su verilmesi ağustos sonu itibari ile mutlaka kesilmelidir.eğer su kesilmezse,gövde de aşırı su birikeceğinden dona maruz kalır.buda sürgünlerin ucunda kurumalar yapacağından hem ağacın gelişimi durur hem de meyve oranı düşer.

 

GÜBRELEME:

Kullanılacak gübrenin çeşidini,miktarını,zamanını neye göre belirlemek gerekir: Gübreleme Toprakdan alınacak Textür analizlerine göre,toprağın ihtiyacına,ağacın yaşına ve bitkinin gelişim periyoduna göre belirlenecektir.

BUDAMA:

Meyve ağaçlarının düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmalarını, uzun zaman iyi ve bol ürün vermelerini, verimden düşen ağaçların tekrar verimli hale getirilmeleri için ağaçların toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma işlemlerinin tümüne budama denir.

Budamanın Faydaları:

*Gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam,düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlanır.

*Meyve ağaçlarının en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olunur.

*Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanmış olur.

*Budama ile meyve iriliği,meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar.

*Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınır.

*Püskürtülerek yapılan ilaçlamanın etkinliği artırabilir.

*Hastalıklı ve kuru dallar alınarak mücadeleye yardımcı olunur.

*Alet ve ekipmanların çalışabilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur.

*Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır

*Meyve tutma ve meyve verme oranı her yıl artarak devam eder.

*Hasat daha kolay yapılır.